Skip to content

แผ่นหลังคาดัดโค้ง
      แผ่นหลังคาแบบดัดโค้ง เหมาะสำหรับงานมุงหลังคาที่มีลักษณะเป็นทรงโค้งงอ หรือประยุกต์เป็นกันสาด หรือหลังคาโรงจอดรถ โรงงาน นอกจากจะให้ประโยชน์ในการบังแดด บังลมได้ดีแล้ว ยังให้ทั้งความสวยงามที่เข้ากับสิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว แผ่นหลังคาแบบดัดโค้งได้ ให้รูปทรงอาคารที่แตกต่างออกไปจากหลังคาแบบธรรมดาทั่วไป ซึ่งสามารถสั่งผลิตได้ทั้งโค้งคว่ำและโค้งหงาย โดยมีรัศมีการโค้งไม่ต่ำกว่า 300 มม. ซึ่งนอกจากความสวยงาม ที่สร้างความทันสมัยและโดดเด่นให้กับตัวอาคารแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างอาคารเมื่อเทียบกับวัสดุแบบอื่นๆ ทั้งยังช่วยลดโครงสร้างของพื้นที่ ที่จะต้องรองรับตัวหลังคา อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุชั้นและกรรมวิธีการผลิตที่มาตรฐาน ทำให้เมื่อทำการดัดโค้งงอและนำไปติดตั้งแล้วสามารถทนทานต่อแรงต้านของลมได้เป็นอย่างดี

สัญลักษณ์ระยะแผ่นหลังคาดัดโค้ง

ตัวอย่าง หลังคาดัดโค้ง