แผ่นบานเกล็ด 610

แผ่นบานเกล็ด รุ่น G610

-แผ่นบานเกล็ดสูงรวม 562 mm.
-หากช่องบานเกล็ดสูง 1 เมตร จะใช้ทั้งหมดจำนวน 2 แผ่น
-ความยาวตัดได้ที่ความยาว 3.10 เมตร กับ 2.10 เมตร

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจากพนักงานขายของเราก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง